Programma INESPO Olympiadedag 17 juni 2023

Tijdens de Olympiadedag zullen de genomineerde projecten gepresenteerd worden. Daarnaast is er een leuk programma om aan deel te nemen. Aan het einde van de dag zullen de prijswinnaars bekend worden gemaakt.  

Locatie:                    Universiteit van Wageningen, FORUM C222         

 

13:00u:                                 Aankomst Forum

13:15u:                                 Welkom Lydia van Rietschote, Voorzitter INESPO

13:20u:                                Opening door Prof. Dr. Ir. Arnold Bregt, Dean of Education aan de Universiteit van Wageningen (WUR)

13:35u:                                 De Vijf Beste School Projecten: Presentatie pitches door de leerlingen en Vragenronde van de Jury onder leiding van Jan Emmerzaal, Voorzitter van de Jury

14:30u:                                 Workshop en/of Campustour; begeleiding door Jamila de Jong, Bestuurder INESPO, en Pelle Slothouwer, student WUR.

De INESPO Jury houdt juryberaad

15:15u:                                 INESPO Duurzaamheidslezing 2023

“Een duurzame economie in verleden, heden en toekomst”

Dr Pim de Zwart (Universiteit van Wageningen) en Dr Stefan Thewissen (Centraal Planbureau)

15:50u                                  Muzikaal Intermezzo

16:15u                                  Uitslag van de jury en PRIJSUITREIKING door Jan Emmerzaal en Annet Kil, Ambassadeur van INESPO, Voorzitter RvB van de Gooische Scholen Federatie en Bestuurslid van de VO-raad

17:00u- 18:00u                  Afsluiting  en Dankwoord door Lydia van Rietschote; hierna borrel         

 

Duurzaamheidslezing 2023:  “Een duurzame economie in verleden, heden en toekomst”

Stefan Thewissen is Programmaleider Brede Welvaart bij het Centraal Planbureau (CPB). Dit programma heeft als doel de Nederlandse overheid te ondersteunen om beleid te maken dat leidt tot een meer inclusieve, duurzame en welvarende samenleving. Hiervoor werkte hij als econoom bij verschillende internationale organisaties in het buitenland (de OESO in Parijs en de Wereldbank in Washington DC) en als onderzoeker aan Oxford en Harvard.
Pim de Zwart is als universitair docent in de economische en milieugeschiedenis verbonden aan de Universiteit Wageningen. Pim heeft gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, London School of Economics en Harvard. Hij werkte eerder als onderzoeker bij de Universiteit Utrecht en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Zijn meest recent onderzoeksinteresse betreft de relatie tussen kolonialisme, economische ongelijkheid en ontbossing in Indonesië sinds de vroege negentiende eeuw.

Gerelateerde berichten